Tysabri-IV SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-IV Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri MRI-anbefalinger.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera sjekkliste ved oppstart og oppfølging.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera preparatomtale brosjyre.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tecfidera pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

En brosjyre for helsepersonell – behandling med Tecfidera

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy injeksjonsguide.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Plegridy sjekkliste.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

FAMPYRA®Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

En brosjyre om fatigue.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

FAMPYRA®Preparatomtale.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse