BiogenTalks og Multiple Dialogues of MS

Denne podcastserien inneholder intervjuer med flere av verdens ledende eksperter innenfor multippel sklerose. I hver episode vil du få nyttig informasjon og gode råd om viktige temaer.

Siste episoder

Episode #3

Den siste forskningen på håndtering av svekket gangfunksjon og multippel sklerose

Forbedret gangfunksjon er noe av det som prioriteres høyest blant mennesker med multippel sklerose.1,2

Les mer om episoden og foredragsholder

I denne episoden av BiogenTalks, vil professor Bart Van Wijmeersch fra University MS center i Pelt, Hesselt University, Belgia, gi en oppdatering på nye teknologier og banebrytende forskning innen håndtering av svekket gangfunksjon. 

Emner som diskuteres:
- Det siste innen forskning på svekket gangfunksjon, inkludert sensorisk stimulering og bruk av rytmer eller musikk3 for å forbedre gangfunksjon. 
- Behovet for mer data på effekten av rehabiliterende behandling. 
- Holistisk tilnærming til svekket gangfunksjon. 

Episode #2

Svekket gangfunksjon ved multippel sklerose (MS)

Mennesker med mulitppel sklerose som opplever svekket gangfunksjon melder om at det påvirker deres mulighet til å gjennomføre dagligdagse gjøremål, muligheten til å reise og deres selvtillit.4

Les mer om episoden og foredragsholder

Professor Bart Van Vijmeersch fra University MS center i Pelt, Hesselt University, Belgia, gir råd om hvordan å vurdere og håndtere svekket gangfunksjon, kommunikasjon med pasientene og rehabilitering. 

Emner som diskuteres:
- Tidlige symptomer og risikofaktorer: Hvordan og når skal du diskutere utfordringer knyttet til gangfunksjon med MS-pasienter. 
- Evaluering av svekket gangfunksjon og rehabilitering. 
- Hvordan har COVID-19-pandemien påvirket rehabiliteringen. 

Episode #1

Hvordan ser fremtiden ut for real-world evidence-studier (RWE)?

Nevrologene Orla Gray (Nord-Irland) og Owen Pearson (UK) diskuterer hva real-world evidence (RWE) innenfor multippel sklerose (MS) har tilført oss så langt og hvordan fremtidens RWE vil se ut.

Les mer om episoden og foredragsholder

Emner som diskuteres: 
- Hvorfor RWE er viktig og hvordan det kan påvirke behandlingen i fremtiden.
- Hvordan gjøre en kritisk evaluering av RWE, inkludert å oppdage bias. 
- Fremtidige muligheter for å innlemme nye teknologier i RWE. 
- Verdien av RWE ved kliniske vurderinger. 
- Praktiske råd for hvordan klinikere kan bidra til å registrere data i MS-registre.

Dr. Orla Gray jobber for tiden i stillingen som Consultant Neurologist ved Ulster Hospital i Belfast i Nord-Irland, med MS som spesialområde. Hun er medlem av det globale MS-registre MSBase. Hun sier: "Observasjonsstudier er en perfekt mulighet for våre pasienter til å involvere seg, og det kan hjelpe pasientene til å ta eierskap til egen tilstand og myndiggjøre dem til å se større på sin egen tilstand og involvere seg i egen behandling."

Dr. Owen Pearson jobber som Consultant Neurologist ved Swansea University i UK. Han praktiserer som nevrolog ved Swansea Bay University Health Board og er knyttet til MS-regiseret. Med en oppfordring til klinikere med interesse for MS sier Dr. Pearson: "Jeg vil berømme alle med en interesse for å forbedre behandlingen av MS-pasienter om engasjere seg, bidra og å samarbeide.

Referanser

1) Heisen C, Böhm J, Reich C, et al. Patient perception of bodily functions in multiple sclerosis: gait and visual function are the most valuable. Mult. Scleras. 2008;14(7):988-991
2) Sutliff MH. Contribution of impaired mobility to patient burden in multiple sclerosis. Curr Med Res Open. 2010;26(1);109-119
3) Moumdjian L, Moens B, Maes PJ, Van Nieuwenhoven J, Van Wijmeersch B, Leman M, Feys P. Walking to Music and Metronome at Various Tempi in Persons With Multiple Sclerosis: A Basis for Rehabilitation. Neurorehabil Neural Repair. 2019 Jun;33(6):464-475
4) Larocca NG. Impact of walking impairment in multiple sclerosis: perspectives of patients and care partners. Patient. 2011;4(3):189-201.
Forskrivning av Fampyra: For utfyllende informasjon, se Fampyra preparatomtale (SPC) godkjent 07/2020.