PLEGRIDY®

Hva er Plegridy®?

Plegridy brukes til å behandle attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)
hos voksne i alderen 18 år og oppover.

Klinisk effekt

Effekt og sikkerhet av Plegridy ble vurdert fra det placebokontrollerte første året av en to års randomisert, dobbeltblind, klinisk studie hos pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose (ADVANCE-studien2). Det primære endepunktet var den årlige anfallsfrekvensen over 1 år

Dosering
Sikkerhetsinformasjon
FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål