Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling av voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1.

Mekanismen bak Tecfideras (dimetylfumarat, DMF) terapeutiske effekter ved multippel sklerose er ikke fullstendig klarlagt. Prekliniske og kliniske studier indikerer imidlertid at DMF kan ha en effekt ved å aktivere kroppens antioksiderende forsvar, i tillegg til antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskaper som for eksempel:

  • DMF aktiverer proteinet Nrf2 som kan oppregulere gener assosiert med cellenes forsvar mot oksidativt stress (oksidativt stress har blitt assosiert med nerveskade i MS.2,3).

  • DMF behandling er immunmodulerende basert på en redusert forekomst av proinflammatoriske (TH1, TH17), og en økning i antiinflammatoriske (TH2) lymfocytter basert på cytokinprofil.

Tecfidera er det mest forskrevne orale legemiddelet for RRMS* i verden. 1

  • 425 K pasienter over hele verden har blitt behandlet med TECFIDERA 1

Tilsvarer > 810.000 pasientår 1

Referense:
1. Biogen News Release. New data presented at ECTRIMS reinforce long-term benefits of TECFIDERA® 
(dimethyl fumarate) over 10 years. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/new-data-presented-ectrims-reinforce-long-term-benefits. Accessed September 2019.

 

Referanser:
1. Tecfidera SPC (preparatomtale)  01/2020 avsnitt 4.1 og 5.1
2. Nguyen T, Nioi P, Pickett CB. The Nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. J Biol Chem. 2009;284(20):13291-13295.
3. van Horssen J, Witte ME, Schreibelt G et al. Radical changes in multiple sclerosis pathogenesis. Biochim Biophys Acta. 2011;1812(2):141-150.

Biogen 75884/sep20