Videoarkiv

Lunsj & Lær: «COVID-19 og MS: en oppdatering fra Nevrovax og praktiske konsekvenser» - 4. april 2022

Se foredrag fra Marton König fra OUS

SE VIDEO HER

Clinical experience with VumerityTM - April 2022

Dr. Barry Singer, The MS Center for Innovations in Care, Missouri Baptist Medical Center, St. Louis, USA

SE VIDEO HER

Lunsj & Lær “Er Epstein-Barr viruset årsaken til MS?" 8. mars 2022

Se foredrag fra prof. Øivind Torkildsen

SE VIDEO HER

Se foredragene fra nasjonalt Tysabrimøte 2021

SE VIDEOENE HER

Webinar “MS, covid og vaksiner : hva vet vi etter ECTRIMS?" 26. oktober 2021

Se foredragene fra prof. Øivind Torkildsen, lege Marton König og prof. Trygve Holmøy.

SE VIDEO HER

Covid-19 vaksinasjon og MS-behandling

SE VIDEO HER

Webinar “MS, covid og vaksiner: hvor er vi nå?" 22. juni 2021

Se foredragene fra prof. Jan Hillert, prof. Øivind Torkildsen og prof. Gro Owren Nygaard.

SE VIDEO HER

Tysabri SC data fra studiene DELIVER og REFINE

Se en kort animert film om Tysabri SC data fra studiene DELIVER og REFINE

SE VIDEO HER

Webinar "MS, covid og vaksiner: hvor er vi nå" 20. januar 2021.

Se foredragene fra Øivind Torkildsen og prof. Trygve Holmøy fra webinaret.

SE VIDEO HER

Forsker og lege Einar A. Høgestøl forteller om sin forskning på hjernealder og MS

SE VIDEO HER

Tecfidera oppsummert på to minutter. Inneholder informasjon om 9-årsdata fra ENDORSE-studien.

SE VIDEO HER

Se intervju med prof. Trygve Holmøy om høydepunkter fra Biogens symposium om MS på EAN 2019

SE VIDEO HER

Prof. Elisabeth Gulowsen Celius deler sine tanker om viktigheten av å finne best mulig behandling for hver enkelt pasient

SE VIDEO HER

Er det noen sammenheng mellom MS og kreft? Forsker Nina Grytten Torkildsen

SE VIDEO HER

Prof. Øivind G. Torkildsen oppsummerer sitt foredrag om RAM MS studien som han holdt på  EAN 2019

SE VIDEO HER

Prof. Gavin Giovannoni & prof. Joao Cerqueira forteller om Body Interact

SE VIDEO HER

Intervju med prof. Gabriel Pardo om "treatment sequencing"

SE VIDEO HER

Intervju med dr. Melinda Magyari om den danske real world registerstudien Buron et al. der Tecfidera sammenlignes med Aubagio

SE VIDEO HER

Se foredragene fra nasjonalt Tysabrimøte 2019

SE VIDEO HER

Biogen MS Fokus 22. november 2019
Prof. Stefan Braune forteller om sammenlignende effefktdata fra German NeuroTransData registry

SE VIDEO HER

Se foredraget til prof. Øivind F. G. Torkildsen om Real World Evidence

SE VIDEO HER

Prof. Roshan das Nair om Cognitive Rehabilitation på Biogen MS Fokus 22.november 2019

SE VIDEO HER

Se intervju med prof. Øivind F. G. Torkildsen om hans perspektiver på Real World Evidence

SE VIDEO HER

Se Plegridy ferdigfylt penn instruksjonsfilmen

SE VIDEO HER

En film om MS til voksne

SE VIDEO HER

En animert film om MS til barn

SE VIDEO HER

Prof. Tim Spelman forteller om MS Base, verdens største register av MS pasienter

SE VIDEO HER

Rob Hyde, senior medical director Biogen, forteller om Biogens engasjement innen real-world evidence

SE VIDEO HER

Intervju med prof. Peter Feys om Fampyra data og ENHANCE-studien

SE VIDEO HER

Nolan Campbell, medisinsk direktør i Biogen Global, forteller om den oppdaterte risikostratifiseringen for natalizumab og kumulativ risiko for PML.  

SE VIDEO HER

Gerhard Tischler, medisinsk direktør i Biogen EU, forklarer hvorfor Biogen valgte å fokusere på neurofilamenter på Biogen Symposiumet under ECTRIMS 2018.

SE VIDEO HER

Ass. Professor Ali Manouchehrinia forteller om innholdet av Biogen Research Day på ECTRIMS 2018

SE VIDEO HER

Dr. Gabriel Pardo forteller om viktigheten av en langsiktig behandlingsstrategi.

SE VIDEO HER