Hva er Plegridy®?

Plegridy brukes til å behandle attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS) hos voksne i alderen 18 år og oppover. Virkestoffet i Plegridy er peginterferon beta-1a. Peginterferon beta-1a er en langtidsvirkende form av interferon. Dette oppnås ved å pegylere virkestoffet. Interferoner er naturlige stoffer som lages i kroppen for å bidra til å beskytte mot infeksjoner og sykdommer

MS er en kronisk sykdom som påvirker sentralnervesystemet, inkludert hjernen og ryggmargen, der kroppens immunforsvar (det naturlige forsvarssystemet) ødelegger det beskyttende laget (myelin) som omgir nervene i hjernen og ryggmargen. Dette forstyrrer signalene mellom hjernen og andre deler av kroppen, og forårsaker symptomene på MS. Pasienter med attakkvis MS har perioder der sykdommen ikke er aktiv (remisjon) innimellom oppblussing av symptomer (attakk eller anfall).

Plegridy ser ut til å virke ved å stoppe kroppens immunsystem i å skade hjernen og ryggmargen. Dette kan bidra til å redusere antall anfall og bremse funksjonsnedsettelsen som MS gir. Behandling med Plegridy kan bidra til å forhindre at pasienten blir verre, selv om det ikke vil helbrede MS. 1

Pegylering innebærer at PEG-polymerkjeder (polyetylenglykol) festes til et molekyl. Egenskapene som oppnås er illustrert i figuren under.

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 2.

Referanser:

  1. Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 5.1 og vedlegg B.Pakningsvedlegg.
  2. Kang JS, DeLuca PP, Lee KC. Emerging PEGylated Drugs. Expert Opin Emerg Drugs. 2009;14(2):363-380.
  3. Fishburn CS. The pharmacology of PEGylation: balancing PD with PK to generate novel therapeutics. J Pharm Sci. 2008;97(10):4167-4183.