Tysabri HCP.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-IV SPC.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-SC Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri-IV Pakningsvedlegg.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri MR folder.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri Risikostratifisering.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

Tysabri SC instruksjonshefte.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

VUMERITY Preparatomtale.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

VUMERITY Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse

En brosjyre om fatigue.pdf

Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og adresse