Vumerity er neste generasjons orale fumaratbehandling,
med effekt lik Tecfidera, men med lavere forekomst av GI-
bivirkninger1

Indikasjon

Vumerity (diroksimelfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert til behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende (attakkvis) multippel sklerose.2

Virkningsmekanisme3

Den aktive substansen i Vumerity er diroksimelfumarat.

Mekanismen bak de terapeutiske effektene av Vumerity ved MS er ikke fullstendig klarlagt. Vumerity virker via den aktive metabolitten, monometylfumarat.

Prekliniske studier indikerer at farmakodynamisk effekt av monometylfumarat ser ut til å være mediert, iallfall delvis, gjennom aktivering av den nukleærfaktor (erytroidavledet 2) lignende 2 (Nrf2) transkripsjonsveien. Det er vist at dimetylfumarat oppregulerer Nrf2-avhengige antioksidantgener hos pasienter.3

Etter oral administrering metaboliseres Vumerity (diroksimelfumarat) og Tecfidera (dimetylfumarat) til monometylfumarat før de når den systemiske sirkulasjonen.1,4

Referanser

  1. Vumerity (diroksimelfumarat) SPC 01/2024, avsnitt 4.8
  2. Vumerity (diroksimelfumarat) SPC 01/2024, avsnitt 4.1
  3. Vumerity (diroksimelfumarat) SPC 01/2024, avsnitt 5.1
  4. Naismith RT, et al. Mult Scler. 2020;26(13):1729-1739

VUMERITY (diroksimelfumarat) Obligatorisk informasjon

VUMERITY (diroksimelfumarat) Preparatomtale (SmPC)

VUMERITY (diroksimelfumarat) Felleskatalogtekst