Dosering og administrering1

Oral administrering

Behandling bør startes opp av en lege med erfaring i behandling av sykdommen. Vumerity kommer i kapselform og tas oralt 2 ganger daglig.

Dosering

  • Startdosen er 231 mg to ganger daglig de første 7 dagene.
  • Etter 7 dager skal dosen økes til den anbefalte vedlikeholdsdosen på 462 mg to ganger daglig

Det må minimum være 4 timer mellom hver dose.

En midlertidig dosereduksjon til 231 mg to ganger daglig kan redusere forekomsten av flushing og gastrointestinale bivirkninger. Innen 1 måned bør den anbefalte dosen på 462 mg to ganger daglig gjenopptas.

Hvis en pasient glemmer en dose, skal det ikke tas en dobbel dose. Pasienten kan ta den glemte dosen kun dersom det blir 4 timer mellom dosene. Ellers skal pasienten vente til neste planlagte dose.