MS & vaksiner

Legemidler kan i større og mindre grad påvirke effekten av vaksiner.
COVID 19-vaksinasjon har aktualisert denne problemstillingen.
På denne siden vil du finne forskningsbasert informasjon om vaksiner
og hvordan de kan påvirkes av ulike medikamenter innen MS.

FHI-anbefalinger & intervju med Marton König

Hvordan påvirkes effekten av vaksinering ved ulike MS-behandlinger? Det er et spørsmål som er aktualisert som følge av den verdensomspennende pandemien som pågår. Her vil du finne aktuell informasjon om vaksiner generelt og hvordan de påvirkes av ulike MS-behandlinger spesielt. I løpet av pandemien har man fått mye ny kunnskap, men det er fortsatt mye som er uavklart og spennende forskning pågår.

Covid-19 vaksinasjonen og MS-behandling

I denne korte animasjonsfilmen, utarbeidet i samarbeid med overlege Carsten Schade Larsen ved infeksjonsklinikken på Aarhus Universtetshospital i Danmark, vil du lære mer om hvordan vaksiner virker og hvordan de påvirkes av ulike MS-behandlinger. Eksisterende vaksinestudier og den ikke-depleterende virkningsmekanismen for Tecfidera® (dimethylfumarat)1 og Tysabri® (natalizumab)2-3 sannsynliggjør en god immunrespons på godkjente COVID-19 vaksiner.

MS, covid og vaksiner: hva vet vi etter ECTRIMS?

Biogen arrangerte i oktober et webinar med tema «MS, covid og vaksiner: Hva vet vi etter ECTRIMS?». Professor Øivind Torkildsen presenterte høydepunkter fra ECTRIMS. Lege Marton König presenterte resultater fra Nevrovax studien hvor man ser på vaksinerespons hos MS pasienter i Norge. Avslutningsvis presenterte professor Trygve Holmøy kasuistikker.

BiogenTalks - Hør podcast

Episode #1

MS-behandling under COVID-19: Immunologi knyttet til vaksinasjon av pasienter med MS

Denne episoden er et utdrag fra en presentasjon holdt under American Academy of Neurology Annual Meeting 2021, med følgende temaer:

  • -Immunrespons ved tradisjonelle vaksiner og mRNA-vaksiner.

  • -Immunmarkører ved COVID-19, varighet av vaksinerespons og langtidsimmunitet

LES MER OM EPISODEN OG FOREDRAGSHOLDER

Dr. Barry Singer er direktør og grunnlegger av “The MS Center for Innovations in Care at Missouri Baptist Medical Center in St. Louis, Missouri, USA. Han er Associate Professor ved Clinical Neurology ved Washington University I St. Louis. Han har deltatt som utprøver I mer enn 35 kliniske MS-studier, der man har undersøkt nye behandlinger. Siden 2016 har han vært styremedlem I Multiple Sclerosis Assosiation of America. Han er også grunnlegger av websiden www.mslivingwell.org, som siden etableringen I 2007 er lansert I mer enn 190 land.

Dr. Amy Lovett-Recke er professor ved Department of Microbial Infection and Immunity og medlem av Infectious Diseases Institute ved The Ohio State University Wexner Medical Center I Colombus, Ohio, USA. Hun jobber også for The Journal of Immunology og er komitemedlem I National Multiple Sclerosis Society’s Pathways to Cure MS. Hun har publisert flere artikler relatert til T-cellenes rolle ved MS.

Episode #2

Behandling av MS i lys av COVID-19: Hvordan vil MS-konsultasjoner og forskning innen MS se ut i fremtiden?

Denne episoden inneholder følgende temaer:

  • -Hvordan har COVID-19-pandemien påvirket diagnostisering og behandling og sykdomsforløp hos MS-pasienter.

  • -Fordeler og ulemper ved telemedisin, og har det kommet for å bli?

  • -Hvordan har COVID-19 påvirket forskningen innen MS, og hvordan vil forskningen se ut i fremtiden?

LES MER OM EPISODEN OG FOREDRAGSHOLDER

Dr. Wallace Brownlee er nevrolog og klinikksjef ved Multiple Sclerosis Service ved National Hospital for Neurology and Neurosurgery, og Honorary Associate Professor ved UCL Queen Square Institute of Neurology i London, UK. Han er også hovedutprøver I flere pågående fase 3-studier. Videre jobber han også for Multiple Sclerosis Journal.

Professor Carlo Tornatore er professor og styreleder ved Department of Neurology ved Georgetown University Medical Center I Washington D.C., USA. Han er også Regional Chief of Neurology ved MedStar Health, styreleder og overlege ved MedStar Georgetown University Hospital, og direktør ved Multiple Sclerosis Patient-Centered Specialty Practice MedStar Georgetown.

Referanser

1. Von Hehn C et al. Immune response to vaccines is maintained in patients treated with dimethyl fumarate. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2018;5(1):e409.
2. Kaufman M et al. Natalizumab treatment shows no clinically meaningful effects on immunization responses in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2014;341:22-27.
3. Vagberg M et al. Humoral Immune response to influenza vaccine in natalizumabtreated MS patients. Neurol Res. 2012;34(7):730-733
Tysabri FK tekst
Tecfidera FK tekst