Doseringsintervall for Tysabri

Godkjent dosering for Tysabri IV er 300 mg hver fjerde uke17.

Siden lanseringen av Tysabri i 2006 har kunnskapen om hvordan risikoen for PML (Progredierende multfokal leukoencefalopati) kan reduseres økt.
Gjennom analyser fra TOUCH-programmet8,17 har vi fått kunnskap om forekomsten av PML ved forlenget dosering fra 4 til 6 uker. I studien NOVA7 undersøkte man effekten av Tysabri ved forlenget dosering fra 4 til 6 uker.

Studier av 6-ukers dosering (Q6W) tilfører ytterligere kunnskap om Tysabri og undersøker ulike strategier for å forbedre pasientsikkerheten1-11.

TOUCH – Sikkerhet knyttet til utvidet doseringsintervall

En analyse fra TOUCH-programmet (n=35 211) viste at forlenget doseringsintervall med Tysabri, med intervall på ca. seks uker mellom hver behandling, var forbundet med en signifikant lavere risiko for PML enn dosering hver fjerde uke hos pasienter med relapserende MS + JCV. Siden effekten av behandlingen ikke ble målt i denne studien gir ikke analysen informasjon om effekten eller nytte-risikoprofilen ved forlenget doseringsintervall.

I denne interimanalysen så man at et gjennomsnittlig doseintervall på 6 uker medførte en risikoreduksjon for PML på 94 %, sammenlignet med dosering hver 4. uke (Q4W) (95% CI: 78–99% [HR: 0.06; 95% CI: 0.01–0.22]).6,8
Majoriteten, (85%), av pasientene som var behandlet med forlenget doseintervall (6 ukers dosering) hadde fått den godkjente dosen (4 ukers dosering) i ≥1 år før de gikk over til forlenget doseintervall.6,8

NOVA – Effekt knyttet til utvidet doseringsintervall

Hovedmålet med NOVA-studien var å evaluere effekten av Tysabri hos pasienter med relapserende MS som var stabilt behandlet med dosering hver fjerde uke, i minst ett år før de byttet til dosering hver sjette uke, sammenlignet med de som forble på dosering hver fjerde uke.

NOVA er den første prospektive, randomiserte, åpne fase-IIIb-studien som er gjennomført for å evaluere effekten av TYSABRI ved dosering hver sjette uke vs. hver fjerde uke hos pasienter med RRMS (n=499) etter ≥1 år med sykdomsstabilisering ved dosering hver fjerde uke.6,7

Resultatene viser at sykdomsaktiviteten er velkontrollert hos MS-pasienter som skifter fra behandling hver fjerde uke til behandling hver sjette uke.6,7

Ingen kliniske forskjeller i antallet nye eller nylig forstørrede T2-lesjoner6,7

(Q4W: 0.05; Q6W: 0.20; p=0.0755)

>96 % av pasientene var uten attakker etter 72 uker på begge doseringsintervaller6,7

(Q4W: 97.6; Q6W: 96.9; p=0.64)

≥90 % av pasientene på begge doseringsintervaller opplevde ikke en forverring i EDSS-score6,7

(Q4W: 92%; Q6W: 90%; p=0.40)

Sikkerhetsfunnene var konsistente og i tråd med den kjente sikkerhetsprofilen for TYSABRI, og forekomsten av bivirkinger og alvorlige bivirkninger var lik i begge behandlingsarmer7

Sammen med sikkerhetsdataene fra TOUCH Prescribing Program, gir funnene i NOVA en enda mer omfattende forståelse av dosering med TYSABRI hver sjette uke.6-8

REFERANSER
 1. Polman CH, O’Connor PW, Havrdova E, et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006;354(9):899-910.
 2. Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, et al. Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. Lancet Neurol. 2009;8(3):254-260.
 3. Phillips JT, Giovannoni G, Lublin FD, et al. Sustained improvement in Expanded Disability Status Scale as a new efficacy measure of neurological change in multiple sclerosis: treatment effects with natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis. Mult Scler. 2011;17(8):970-979.
 4. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F, et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1190-1197.
 5. Kalincik T, Horakova D, Spelman T, et al. Switch to natalizumab versus fingolimod in active relapsing-remitting multiple sclerosis. Ann Neurol. 2015;77(3):425-435.
 6. Tysabri (natalizumab) Preparatomtale 12/2023, avsnitt 4.2.
 7. Foley JF, Defer G, Zhovtis Ryerson, et al. Comparison of switching to 6-week dosing of natalizumab versus remaining on 4-week dosing in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled study (NOVA). Lancet Neurol. 2022. 21(7):608-619.
 8. Zhovtis Ryerson L, Foley J, Chang I, et al. Risk of natalizumab-associated PML in patients with MS is reduced with extended interval dosing. Neurology. 2019;93(15):e1452-e1462.
 9. Biogen Press Release. Biogen announces results from phase 3b NOVA study evaluating every six-week dosing with natalizumab in relapsing-remitting multiple sclerosis. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-announces-results-phase-3b-nova-study-evaluating-every. Accessed March 2022.
 10. Biogen Press Release. New data at ECTRIMS 2021 highlight Biogen’s focus on patient-centered outcomes and improving the MS patient experience. Available at: http://newsroom.biogen.com/news-releases/news-release-details/new-data-ectrims-2021-highlight-biogens-focus-patient-centered. Accessed March 2022.
 11. Clinicaltrials.gov - NCT03689972. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03689972. Accessed March 2022.
 12. Plavina T, Berman M, Njenga M, et al. Multi-site analytical validation of an assay to detect anti-JCV antibodies in human serum and plasma. J Clin Virol. 2012;53(1):65-71.
 13. Biogen Press Release. European Commission approves inclusion of anti-JC virus antibody status as a PML risk factor in TYSABRI labeling. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/european-commission-approves-inclusion-anti-jc-virus-antibody. Accessed March 2022.
 14. Bloomgren G, Richman S, Hotermans C, et al. Risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy. N Engl J Med. 2012;366(20):1870-1880.
 15. Lee P, Plavina T, Castro A, et al. A second-generation ELISA (STRATIFY JCV™ DxSelect™) for detection of JC virus antibodies in human serum and plasma to support progressive multifocal leukoencephalopathy risk stratification. J Clin Virol. 2013;57(2):141-146.
 16. Ho PR, Koendgen H, Campbell N, et al. Risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in patients with multiple sclerosis: a retrospective analysis of data from four clinical studies. Lancet Neurol. 2017;16(11):925-933.
 17. Tysabri (natalizumab) Preparatomtale 12/2023, avsnitt 5.1.