Lunsj & Lær: «Kronisk og aktiv inflammasjon hos pasienter med MS» med Dr Lars L. Skattebøl (OUS) - 30. august 2022