Se foredragene fra nasjonalt Tysabrimøte 2021

Den moderne MS pasienten

Cecilia Smith Simonsen, nevrolog og stipendiat ved nevrologisk avdeling, Drammen sykehus

SE VIDEO HER

Siste oppdatering av TOP-studien

Prof. Kjell-Morten Myhr ved Universitetet i Bergen og overlege ved nevrologisk avd., Haukeland universitetssjukehus

SE VIDEO HER

Hva kan vi lære fra TOUCH-programmet? 

Jean-Michel Gaullier, medisinsk rådgiver, Biogen Norge

SE VIDEO HER

Effekten av Tysabri: Data fra en lokal norsk kohort 

Overlege og prof. Karl Bjørnar Alstadhaug ved nevrologisk avd., Nordlandssykehuset Bodø

SE VIDEO HER

Wearing-off ved utvidet doseintervall med Tysabri: erfaringer fra COVID-19-utbruddet 

Gerd Haga Bringeland, lege, PhD ved nevrologisk avd. ved Haukeland universitetssjukehus

SE VIDEO HER

Erfaringer ved overgang fra Tysabri IV til Tysabri SC 

Prof. Jan Lycke, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg

SE VIDEO HER