Tysabri - rask insettende effekt

Ingrid Bjørnå, overlege, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus