Tysabri og vaksinasjon

Marton König, PhD, lege ved nevrologisk avd.
Oslo universitetssykehus