Utvidet doseringsintervall med Tysabri

Trygve Holmøy, professor og overlege, Akershus universitetssykehus