Data fra norsk MS-register - Hvordan brukes Tysabri i Norge?

Stig Wergeland, PhD og overlege, Haukeland universitetssykehus