Erfaringer fra Sverige – Tysabri SC

Marcus Axelsson, MD, PhD. Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

Biogen-233075