Se foredragene fra nasjonalt Tysabrimøte 2023

Biogens satsning innenfor digital helse

Katja Stahl, Sr. Medical Manager, MS, Biogen Nordic & Baltics.

Biogen-233007

Se filmen >

Kan digitale verktøy bedre kommunikasjonen med MS-pasienter gjennom pasientforløpet?

Elisabeth G. Celius, Prof., MD, PhD. Professor i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233013

Se filmen >

Bevegelses-sensorer i oppfølging og rehabilitering av MS-pasienter

Pål Berg-Hansen, MD, PhD. Forsker ved MS forskningsgruppe, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233015

Se filmen >

Muligheter med kunstig intelligens og MR ved MS

Einar Høgestøl, MD, PhD. Lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF. Førsteamanuensis ved NORMENT, UiO.

Biogen-233017

Se filmen >

Fremtidens MS-behandling

Heidi Flemmen, MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien.

Biogen-233021

Se filmen >

Biomarkører innen MS

Tone Berge, professor i bioteknologi ved OsloMet – Storbyuniversitetet og seksjonsleder ved Forskningsenhet for nevrofag, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233066

Se filmen >

Tysabris plass i fremtidens MS-behandling

Trygve Holmøy, Prof., MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF.

Biogen-233069

Se filmen >

Hvor lenge skal man behandle MS?

Elisabeth G. Celius, Prof., MD, P hD. Professor i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233072

Se filmen >

Kreftrisiko ved MS-behandling

Øivind Torkildsen, Prof., MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus HF.

Biogen-233073

Se filmen >

Epstein Barr-virus og MS

Øivind Torkildsen, Prof., MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus HF.

Biogen-233074

Se filmen >

Erfaringer fra Sverige – Tysabri SC

Marcus Axelsson, MD, PhD. Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

Biogen-233075

Se filmen >