Bevegelses-sensorer i oppfølging og rehabilitering av MS-pasienter

Pål Berg-Hansen, MD, PhD. Forsker ved MS forskningsgruppe, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233015