Muligheter med kunstig intelligens og MR ved MS

Einar Høgestøl, MD, PhD. Lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF. Førsteamanuensis ved NORMENT, UiO.

Biogen-233017