Fremtidens MS-behandling

Heidi Flemmen, MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien.

Biogen-233021