Biomarkører innen MS

Tone Berge, professor i bioteknologi ved OsloMet – Storbyuniversitetet og seksjonsleder ved Forskningsenhet for nevrofag, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233066