Tysabris plass i fremtidens MS-behandling

Trygve Holmøy, Prof., MD, PhD. Overlege, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF.

Biogen-233069