Kan digitale verktøy bedre kommunikasjonen med MS-pasienter gjennom pasientforløpet?

Elisabeth G. Celius, Prof., MD, PhD. Professor i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Biogen-233013