Tysabri® Subkutan

Basert på 15 års erfaring med Tysabri IV lanserer vi nå Tysabri som en subkutan injeksjon — 150 mg x 2.1 Medikamentet er det samme som Tysabri IV og effekten av behandlingen er sammenlignbar med Tysabri IV, men administrasjonen er enklere og mer fleksibel.1-7 Tysabri er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi hos voksne med svært aktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).1

Dosering og administrasjon

Praktiske informasjon og sjekkliste

LES MER HER

Studier

Les mer om DELIVER3 og REFINE2

LES MER HER

Referanser

1. Tysabri (natalizumab) SPC 12/2023, avsnitt 4.1.
2. Trojano M, Ramió-Torrentà L, Grimaldi LM, et al. A randomized study of natalizumab dosing regimens for relapsing-remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. April 2021; 27(14):2240-2253.
3. Plavina T, Fox EJ, Lucas N, et al. A Randomized Trial Evaluating Various Administration Routes of Natalizumab in Multiple Sclerosis. J Clin Pharmacol. 2016 Oct; 56(10):1254-1262.
4. Santus P, Ferrando M, Baiardini I, et al. Patients beliefs on intravenous and subcutaneous routes of administration of biologics for severe asthma treatment: A cross-sectional observational survey study. World Allergy Organ J. 2019; 12(4):100030.
5. Rummel M, Kim TM, Aversa F, et al. Preference for subcutaneous or intravenous administration of rituximab among patients with untreated CD20+ diffuse large B-cell lymphoma or follicular lymphoma: results from a prospective, randomized, open-label, crossover study (PrefMab). Ann Oncol. 2017; 28(4):836-842.
6. Tetteh EK and Morris S. Evaluating the administration costs of biologic drugs: development of a cost algorithm. Health Economics Review. 2014; 4(26).
7. Wright JM and Jones GB. Developing the Subcutaneous Drug Delivery Route. Medical Research Archives. 2017; 5(12):1-12.