TYSABRI SC STUDIER

FILM OM TYSABRI SC DATA FRA DELIVER1 OG REFINE2

Subkutan (SC) injeksjon av Tysabri (natalizumab) er sammenlignbar med intravenøs (IV) infusjon, og har blitt godkjent av EU-kommisjonen (EMA). Den nye administrasjonsformen ble godkjent på grunnlag av studiene DELIVER, som viser at farmakodynamikken er uavhengig av administrasjonsformen, og REFINE, som viser sammenlignbar klinisk effekt av SC-injeksjon og (IV) infusjon av natalizumab.

Her har du muligheten til å se en kort animert film om Tysabri SC data fra studiene DELIVER og REFINE.

DELIVER1

DELIVER var en 32-ukers åpen multisenterstudie av natalizumab-naive pasienter med attakkpreget MS (RRMS) eller sekundær progressiv MS (SPMS) som var randomisert til å få 300 mg natalizumab SC, IM eller IV. 76 pasienter (24 med RRMS og 52 med SPMS) ble inkludert i DELIVER.

REFINE2

REFINE var en utforskende, dose- og frekvensblindet, prospektiv, randomisert studie blant pasienter med attakkpreget multippel sklerose (RRMS). 290 pasienter ble inkludert i REFINE.

Referanser

1. Plavina T, Fox EJ, Lucas N, et al. A randomized trial evaluating various administration routes of natalizumab in multiple sclerosis. J Clin Pharmacol. 2016 Oct; 56(10): 1254-1262.
2. Trojano M, Ramió-Torrentà L, Grimaldi LM, et al. A randomized study of natalizumab dosing regimens for relapsing–remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. April 2021. doi:10.1177/13524585211003020.