TYSABRI(natalizumab)

Hva er Tysabri®?

TYSABRI(natalizumab) brukes til å behandle multippel sklerose (MS).

Tysabri® Subkutan

TYSABRI (natalizumab) tilbys også nå som subkutan formulering.

Dosering
Top studien

Langtids, real-world effektivitet og sikkerhet ved Tysabri blir undersøkt i TOP-studien1

Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE og CONFIRM ble samlet i en forhånd spesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Sikkerhetsinformasjon
FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål