TYSABRI (natalizumab)

Hva er Tysabri®?

TYSABRI (natalizumab) brukes til å behandle multippel sklerose (MS).

Tysabri® Subkutan

TYSABRI (natalizumab) tilbys også nå som subkutan formulering.

Dosering
Top studien

Langtids, real-world effektivitet og sikkerhet ved Tysabri blir undersøkt i TOP-studien1

Utvidet doseringsintervall

Godkjent dosering for Tysabri IV er 300 mg hver fjerde uke.
Les mer om resultatene fra studiene TOUCH og NOVA,
som ser på sikkerhet og effekt knyttet til utvidet doseringsintervall fra 4 til 6 uker.

Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE og CONFIRM ble samlet i en fforhåndsspesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Sikkerhetsinformasjon
FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål