TYSABRI (natalizumab)

Hva er Tysabri®?

TYSABRI (natalizumab) brukes til å behandle multippel sklerose (MS).

Tysabri® Subkutan

TYSABRI (natalizumab) tilbys også nå som subkutan formulering.

Dosering
Top studien

Langtids, real-world effektivitet og sikkerhet ved Tysabri blir undersøkt i TOP-studien1

Utvidet doseringsintervall

Godkjent dosering for Tysabri IV er 300 mg hver fjerde uke.
Les mer om resultatene fra studiene TOUCH18 og NOVA7,
som ser på sikkerhet og effekt knyttet til utvidet doseringsintervall fra 4 til 6 uker.

Klinisk effekt
Sikkerhetsinformasjon
FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål

Referanser

1. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1109-1197.
7. Foley JF, Defer G, Zhovtis Ryerson, et al. Comparison of switching to 6-week dosing of natalizumab versus remaining on 4-week dosing in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled study (NOVA). Lancet Neurol. 2022. 21(7):608-619.
18. Ryerson LZ, Foley J, Chang I, et al. Risk of natalizumab-associated PML in patients with MS is reduced with extended interval dosing Neurology. 2019 Oct 8;93(15):e1452-e1462. Epub 2019 Sep 12.