TOP-studien på Tysabri (natalizumab)

Langtids, real-world effektivitet og sikkerhet ved Tysabri blir undersøkt i TOP-studien.2 Dette er en pågående 10-årig, prospektiv observasjonsstudie i en klinisk setting for mennesker som lever med relapserende remitterende multippel sklerose. Det er 17 land med i studien, inkludert Norge, som har inkludert 200 norske pasienter i studien.
I TOP-STUDIEN OPPLEVDE PASIENTER SOM FIKK TYSABRI EN 85% REDUKSJON I ARR ETTER 1 ÅR, OG 88% ETTER 5 ÅR SAMMENLIGNET MED BASELINE1

En publisert analyse av TOP-studien viste at hos pasienter som har stått på behandling i 24 måneder eller mer (n=3253) holder kumulativ sannsynligheten for funksjonsforverring fra baseline seg lav selv etter 5.5 år med behandling med Tysabri2.

Klikk her for å laste ned artikkelen.

Referanser

1. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1109-1197.
2. Butzkueven H, Kappos L, Wiendl et al. Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program (TOP). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;91(6):660-668.