Hva er Tysabri®?1

TYSABRI (natalizumab) brukes til å behandle multippel sklerose (MS). MS forårsaker betennelse i hjernen, som skader nervecellene. TYSABRI hindrer at cellene som forårsaker betennelsen kommer inn i hjernen. Dette gjør at nerveskaden forårsaket av MS blir mindre. TYSABRI inneholder virkestoffet natalizumab. TYSABRI inneholder 300 mg konsentrat som før administrasjon fortynnes med 0.9% natriumklorid injeksjonsvæske og administreres intravenøst.

Tysabri er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi hos voksne med svært aktiv relapserende remitterende multippel sklerose for følgende pasientgrupper:

Pasienter med høy sykdomsaktivitet til tross for et fullstendig og adekvat behandlingsregime med minst én sykdomsmodifiserende behandling.

Eller:

Pasienter med raskt utviklende, alvorlig, relapserende remitterende multippel sklerose, definert ved to eller flere funksjonsnedsettende anfall i løpet av ett år, og med én eller flere gadoliniumladende lesjoner påvist ved MRI av hjernen eller en signifikant økning i T2 lesjonmengden sammenlignet med tidligere MRI av nyere dato.

16 ÅR MED REAL-WORLDERFARING1

1,100,000+

pasientår med eksponering2

 

264,000+

pasienter er eksponert2

I AFFIRM-studien oppstod bivirkninger som førte til seponering av behandling hos 5,8 % av pasientene behandlet med TYSABRI (placebo: 4.8).1

I TOP-studiens interimanalyse etter 5 år ble sikkerhetsfunn identifisert.3

I klinisk praksis er TYSABRI vist å være godt tolererert, samt å forbedre pasientenes livskvalitet.4

Virkningsmekanisme1

Tysabri bindes til adhesjonsmolekyler (spesifikt til α4β1-integrinet) på leukocytter og blokkerer molekylære interaksjoner med endotelceller i karveggen. Forhindrer dermed transmigrasjon av mononukleære leukocytter over blod-hjerne-barrieren til det parenkymale vevet med inflammasjon. Reduserer inflammasjonsaktiviteten i hjernen ved MS og hemmer ytterligere rekruttering av immunceller til inflammert vev. Dermed reduseres nydannelsen eller forstørringen av MS-lesjoner.

Referanser

1. Tysabri preparatomtale 12/2023 avsnitt 1, 2, 4.1 og 5.1
2. Biogen data on file, as of August, 2023.
3. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1109-1197
4. Sangalli F, Moiola L, Bucello S et al. Efficacy and tolerability of natalizumab in relapsing-remitting multiple sclerosis patients: a post-marketing observational study. Neurol Sci. 2011 Jan;31 Suppl 3:299-302