Top studien

Langtids, real-world effektivitet og sikkerhet ved Tysabri blir undersøkt i TOP-studien1. Dette er en pågående 10 årlig, prospektiv observasjonsstudie i en klinisk setting for mennesker som lever med relapserende remitterende multippel sklerose. Det er 17 land involvert i studien, også Norge som har inkludert 200 norske pasienter med i studien.
I TOP-STUDIEN OPPLEVDE PASIENTER SOM FIKK TYSABRI EN 85% REDUKSJON I ARR ETTER 1 ÅR, OG 88% ETTER 5 ÅR SAMMENLIGNET MED BASELINE1

En publisert analyse av TOP-studien viste at hos pasienter som har stått på behandling i 24 måneder eller mer (n=3253) holder kumulativ sannsynligheten for funksjonsforverring fra baseline seg lav selv etter 5.5 år med behandling med Tysabri2.

Klikk her for å laste ned artikkelen.

Referanser:

  1. Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1109-1197.
  2. Trojano M, Butzkueven H, Kappos L et al. Natalizumab treatment shows low cumualitve probabilities of confirmed disability worsening to EDSS milestones in the long-term setting. Mult Scler Relat Disord.2018;24:11-19.
  3. Tysabri preparatomtale (SPC), 03/2021 avsnitt 5.1.