Tecfidera® (dimetylfumarat)

Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling
av voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1 .

Real world evidence

Real World Evidence kan minske kunnskapsgapet mellom randomiserte
kontrollstudier og klinisk praksis og muliggjøre pasienttilpasset medisin.

Dosering
Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE og CONFIRM ble samlet i en forhånd spesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Sikkerhetsinformasjon
Artikler og studier
FAQ

Her kan du får svar på vanlige spørsmål