Tecfidera® (dimetylfumarat)

Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling
av voksne og pediatriske pasienter fra og med 13 år pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1 .

Real world evidence

Real World Evidence kan minske kunnskapsgapet mellom randomiserte
kontrollstudier og klinisk praksis og muliggjøre pasienttilpasset medisin.

Dosering
Klinisk effekt

Dataene fra studiene DEFINE2 og CONFIRM3 ble samlet i en på forhånd spesifisert
integrert analyse. Effektmålene inkluderte årlig attakkrate ved år 2 og risikoen for
12- og 24-ukers bekreftet funksjonsnedsettelse.

Sikkerhetsinformasjon
Artikler og studier
FAQ

Her kan du få svar på vanlige spørsmål

Referanser:

  1. Tecfidera SPC (preparatomtale) 10/2023 avsnitt 4.1 og 5.1
  2. Gold R, Kappos L, Arnold DL, et al.; DEFINE Study Investigators. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for re­lapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012;367(12):1098-1107.
  3. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, et al.; CONFIRM Study Investigators. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012;367(12):1087-1097.