Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling av voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1.

Mekanismen bak Tecfideras (dimetylfumarat, DMF) terapeutiske effekter ved multippel sklerose er ikke fullstendig klarlagt. Prekliniske og kliniske studier indikerer imidlertid at DMF kan ha en effekt ved å aktivere kroppens antioksiderende forsvar, i tillegg til antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskaper som for eksempel:

  • DMF aktiverer proteinet Nrf2 som kan oppregulere gener assosiert med cellenes forsvar mot oksidativt stress (oksidativt stress har blitt assosiert med nerveskade i MS.2,3).

  • DMF behandling er immunmodulerende basert på en redusert forekomst av proinflammatoriske (TH1, TH17), og en økning i antiinflammatoriske (TH2) lymfocytter basert på cytokinprofil5.

Tecfidera er det mest forskrevne orale legemiddelet for RRMS* i verden. 4

* 500 k pasienter over hele verden har blitt behandlet med TECFIDERA 4

Tilsvarer >1.000.000 pasientår 1

Referanser:

  1. Tecfidera SPC (preparatomtale)  01/2022 avsnitt 4.1 og 5.1
  2. Nguyen T, Nioi P, Pickett CB. The Nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. J Biol Chem. 2009;284(20):13291-13295.
  3. van Horssen J, Witte ME, Schreibelt G et al. Radical changes in multiple sclerosis pathogenesis. Biochim Biophys Acta. 2011;1812(2):141-150.
  4. Tecfidera Exposure Data 4 March 2021. Biogen Data on File.
  5. https://www.felleskatalogen.no/medisin/tecfidera-biogen-587506

 

Biogen-162629 april22