Hva er Tecfidera®?

Tecfidera® (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling av voksne. Tecfidera (dimetylfumarat) er et oralt legemiddel som er indisert for behandling av voksne og pediatriske pasienter over 13 år med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1. Pasienter med attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS)1.

Mekanismen bak Tecfideras (dimetylfumarat, DMF) terapeutiske effekter ved multippel sklerose er ikke fullstendig klarlagt. Prekliniske og kliniske studier indikerer imidlertid at DMF kan ha en effekt ved å aktivere kroppens antioksiderende forsvar, i tillegg til antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskaper som for eksempel:

  • DMF aktiverer proteinet Nrf2 som kan oppregulere gener assosiert med cellenes forsvar mot oksidativt stress (oksidativt stress har blitt assosiert med nerveskade i MS.2,3).

  • DMF behandling er immunmodulerende basert på en redusert forekomst av proinflammatoriske (TH1, TH17), og en økning i antiinflammatoriske (TH2) lymfocytter basert på cytokinprofil5.

Tecfidera er det mest forskrevne orale legemiddelet for RRMS* i verden. 4

* 500 k pasienter over hele verden har blitt behandlet med TECFIDERA 4

Tilsvarer >1.000.000 pasientår 1

Referanser:

  1. Tecfidera SPC (preparatomtale)  10/2023 avsnitt 4.1 og 5.1
  2. Nguyen T, Nioi P, Pickett CB. The Nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. J Biol Chem. 2009;284(20):13291-13295.
  3. van Horssen J, Witte ME, Schreibelt G et al. Radical changes in multiple sclerosis pathogenesis. Biochim Biophys Acta. 2011;1812(2):141-150.
  4. Tecfidera Exposure Data 4 March 2021. Biogen Data on File.
  5. https://www.felleskatalogen.no/medisin/tecfidera-biogen-587506